Колекция: Долче и Габана

Dolce & Gabbana е новият лукс, автентичен и нетрадиционен. Стил, който изразява нови форми на елегантност, представяйки се като модерен класицизъм, основан на превъзходно сарториално съдържание и креативност. 
Силната идентичност на марката Dolce & Gabbana се е развила през годините, без никога да забравя своите корени. Непогрешим стил, който, сезон след сезон, съчетава силни иновации със средиземноморския вкус на своя произход. Марка, чиято същност се крие в нейните контрастни характеристики. 

2 продукти